Weetjes

                                WELKOM
 IN DE 1ste KLEUTERKLAS 
bij juf Carine
                  

In de eerste kleuterklas 'leren' we spelenderwijze vele dingen, maar zich geborgen en veilig voelen in de klas, bij de juf en de bij de andere kleuters, is nog steeds het allerbelangrijkste. Als de klas- en schoolomgeving voor de kleuter een sfeer van vertrouwen uitstraalt, kan het kind zich uitleven en op ontdekking gaan. Aan de hand van boeiende en uitdagende materialen worden de kleuters in hun spel gestimuleerd tot ontdekken, exploreren en experimenteren.

Hierbij is WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID belangrijk. Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen ritme. Kinderen leren op momenten dat ze er zelf aan toe zijn. in onze klas zal er veel geëxperimenteerd en ontdekt worden, ieder op zijn eigen manier...

Dagschema k1

…..tot 8.45u op de speelplaats

's Morgens nemen we (kort...)afscheid  van onze mama/papa/…..aan de schoolpoort, zeggen goedemorgen aan de juf en kunnen op de speelplaats nog even met onze vriendjes spelen. Breng me tijdig naar school.

Trrring! Wanneer het belsignaal gaat, gaan we in de rij staan en stappen achter onze juf naar ons klasje, we hangen ons jasje aan de juiste kapstok (elke kleuter heeft een eigen kenteken) en steken onze boekentas in de rode bak onder onze kapstok en dan mogen we ons klasje binnenstappen.

 T
8.45u                individueel Onthaal: vrij spelen in de klas
we kunnen dan eventjes spelen in de hoeken van de klas, tijd voor een troostmomentje indien nodig ….tot we het belletje horen en de juf zingt :
‘Tingelingeling, 
we komen in de kring,
tingelingelaan 

het spelen is gedaan’


9.05u               klassikaal onthaal:

§  Zingen ‘Goeiemorgenliedje/ poppenspel Nellie  & Cezar/


'dag Nellie, dag Cezar
wij zitten al klaar
dag Nellie, dag Cezar
vertel ons een verhaal!'
§  Nellie en Cezar vertellen ons rond welk thema we werken of wat we die dag gaan doen...§  Aanwezigheidskalender
met onze nieuwe aanwezigheidskalender zal het superleuk worden om te kijken welke vriendjes aanwezig zijn in de klas. Als de juf onze naam roept doen wij het lichtje branden onder ons symbool
§  Dagkalender/daglijn :We zeggen welke dag het is door de 'beertjesdagkalender'

§  Weerkalender : we zoeken in de weerkoffer het juiste weersymbool.

9.20u               Kringmoment: een kort moment in de kring zoals:
-Taalactiviteit:
waarneming/ spelletje/ exploratie/ vertellen bij prenten/verhaaltje…
-Wiskundige initiatie:
logisch rangschikken/ inhouden vergelijken, experimenteren/ sorteren/ associëren/ denkspelletje/ kleurenspel/  omgaan met vormen, hoeveelheden…

9.30u               Aanbod activiteiten
Dan is het tijd voor het opstarten van een activiteit in een klein groepje: al spelend 'leren' en 'ontdekken' we nieuwe dingen via een waarneming of exploratieactiviteit, een knutselactiviteit, een spelletje,.....dit is meestal de begeleide activiteit. Wie niet in dit groepje zit speelt vrij in de andere hoekjes van de klas en komt later aan de beurt want er wordt vaak gewisseld 


.
              
10.00u                         Samen eten: Al een beetje honger?? we eten samen ons 10 uurtje in de refter: een koek, boterham, fruit, ..... en een drankje. Heel gezellig en weinig 'neen, dat lust ik niet!'


10.10u              Toiletbezoek / Jassen aan


10.25u – 10.40u            Speeltijd

10.40u              Vervolg aanbod activiteiten (+wissel)
Na de speeltijd gaan we terug naar de klas. Er is terug een aanbod van verschillende activiteiten en spelen in de hoekjes.

11.30u              Afsluitmoment
De voormiddag sluiten we af met een kringmoment (verhaaltje, spelletjes, versje,.....)onze kringmomenten beperken zich tot korte klassikale momentjes omdat kleuters nog niet zo heel erg lang kunnen stilzitten
                        -Taalactiviteit: versje, liedje, verhaaltje
-Muzikale expressie: zingen, dansen, instrumenten…
-Bewegingsexpressie: luisterspelletje, overloopspelletje, nabootsen…

-muzische expressie: poppenspel: Tik- Tak
11.40u              Toiletbezoek/ boekentas maken/ jassen aan

11.55u               's Middags gaan we naar huis of eten in de refter onze boterhammetjes of warme maaltijd op, daarna spelen we buiten of bij regenweer in de zaal.


13.15u               Onthaal + In de namiddag is er eerst terug een kringmoment (verhaal, spelletje,....)

13.25u              Zelfstandig spelen in de hoekjes van de klas
§  alle hoekjes gaan open : de poppenhoek, blokkenhoek, zandbak, autohoek, krabbelhoek, puzzelhoek, ontdekhoeken,.... vaak zijn er ook verrijkte of nieuwe hoeken naargelang het thema ( bv.experimenteerbak met herfstvruchten,...)
§  In elke hoek valt er wel iets leuks te beleven!!!

+ eventueel nog enkele beeldactiviteiten verder afwerken.

                                   
14.25u               Speeltijd

                       Net na de speeltijd krijgen we een koek en drinken water uit onze eigen beker i
14.400u                          Afsluitmomentje :
§  Na de speeltijd ruimen we op met een opruimlied. 
§  Daarna volgt nog een afsluitmoment in de kring,
§  We nemen van afscheid van Nellie en Cezar

15.20u              Boekentas maken/ jassen aan

15.30u              Naar huis!


* Op woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag gaan we Turnen bij meester Stijn.
 * éen keer in de week  er muzikale brug, dit met alle kleuters samen  (van peuter tot 3de kleuterklas)
 * Op vrijdagvoormiddag is er niveaulezen, een kind uit de lagere school komt dan voorlezen in de klas.

Klas- en schoolafspraken!

Schooluren op maandag/ dinsdag/ donderdag:
Start:  8.45u                Einde 12.00u
Start: 13.00u               Einde: 15.300u

Schooluren op woensdag:
Start: 8.45u                 Einde: 11.40u


 • Breng uw kleuter tijdig naar school!
 • ’s Morgens worden de kleuters toevertrouwd aan de persoon van toezicht op de speelplaats. Neem kort afscheid aan de deur, zodat elke kleuter de kans krijgt nog even ongedwongen te spelen met zijn leeftijdsgenootjes vooraleer de activiteiten starten.
 • Wie de juf wil spreken kan dat doen voor de aanvang van de activiteiten of erna.
 • Denk aan de veiligheid van onze kinderen, parkeer reglementair!
 • Op het einde van de schooldag wachten de peuters en kleuters 5 min. voor de bel gaat aan de deur, zo vermijden we dat de kleinsten in de drukte van de lagere school terechtkomen…onze kleuters worden afgehaald aan de uitgang aan het klooster
 • ’s Morgensvroeg neemt uw kleuter zijn/haar boekentas mee naar de speelplaats, we lopen niet rond in de gang.Weetjes…

Kriebelbeestjes:
 • In geval van luizen, direct de juf verwittigen!  Controleer uw kleuter regelmatig op luizen.
 • Medicatie: de juf mag geen medicatie geven, indien het toch nodig zou zijn gelieve dan een attest van uw huisarts mee te geven met de juiste dosering en toedieningswijze.


Wie blijft eten op school:
 • Vanaf september 2015 zullen de peuters en de kleuters van K1 samen met de kinderen die warm blijven eten gebruik maken van de refter in de school, alle andere kinderen eten in het klooster.
 • Om de afvalberg zo veel mogelijk te verkleinen vragen wij dat de kleuters die ’s middags blijven eten op school bij voorkeur een drankje in de refter nemen.
 • Een hervulbare drinkbus is ook een goed idee!
 • Geen zilverpapier  voor onze boterhammen, ook niet in de brooddoos!
 • De brooddoos graag goed naamtekenen.
 • We brengen allemaal een drinkbeker met een oor mee naar de klas.

Verjaardag vieren:
 • Geen individuele cadeautjes
 • Geef gerust een cake, taart, fruitsla, fruit… mee als traktaat!
 • Mama/papa/oma of…kan bv. ook pannenkoeken of wafels komen bakken op school… of meegeven.
 • Wie graag een cadeautje voor de klas geeft: een boekje (vraag ev. een titel aan de juf) of een waardebon van Dreamland of een andere winkel zijn van harte welkom, maar zijn géén verplichting!
 • We maken een groot feest in de klas, met ballonnen, vlagjes, een leuke kroon, we zingen en dansen voor de jarige! De jarige zit in de grote verjaardagsstoel en staat gans de dag in de belangstelling!
 • Gelieve tijdig met de leidster een datum te prikken wanneer het feestje kan doorgaan, zo kan de juf alles tijdig voorbereiden!

Toiletbezoek- pampers- “aksiedentjes”

 • We hebben een toilet in onze klas, maar soms gebeuren er toch nog ‘aksiedentjes’, uw kleuter is juist te laat… uw kleuter heeft op zijn/haar broek geplast enz… of soms loopt het klasgebeuren een beetje anders of soms eens chaotisch en geraken we maar 1 keer op het toilet…
 • Graag een plastiek zakje met makkelijke reservekledij in de boekentas (slip, trainigsbroekje of rok…)
 • Indien uw kleuter door omstandigheden kledij van de school gebruikt gelieve de kledij gewassen terug mee te geven.
 • Peuters die nog een pamper dragen:  een ‘pull-up’ broekje om mee naar school komen is goed, maar geef als reserve gewone pampers mee, bij de pull-up broekjes moet de juf de broek/schoenen uitdoen en hierdoor gaat er heel wat tijd verloren.
Meisjes die een rokje dragen mogen wel een pull-up broekje meegeven als reserve, maar niet in de winter bij broekkousen of dergelijke.
 • De juf voorziet tijd om de pampers te controleren, maar soms is er een activiteit of gebeurtenis waardoor die ‘tijd’ in het gedrang kan komen, gelieve daar rekening mee te houden.
 • We brengen allemaal een kleenexdoos mee naar school, zo hebben we een voorraad in onze klas.
 • Peuters met een pamper brengen ook een pak vochtige doekjes mee.

jas en boekentas:
 • het is handig als alle spullen genaamtekend zijn, zo kan er niets verloren gaan. We leren in de klas om onze jas zelf aan te doen zodat de juf hem enkel nog moet dichtdoen. Oefenen jullie hier thuis ook op? 
                   
 • Jassen hangen we aan de kapstok in de gang bij ons symbool, de boekentas in de rode bak. We brengen ook geen speelgoed mee van thuis, enkel gevraagde spulletjes die passen in onze thema's mogen meekomen naar school.

  
Knutselwerkjes:
§  De juf stimuleert en moedigt de peuters aan om te komen knutselen of experimenteren, maar verplicht niemand. Sommige kleuters gaan met heel veel werkjes naar huis gaan, andere met een handjevol…
§  Niet het prduct maar het proces telt!!

§  We hebben een knutselzak, de linnenzak gebruiken we gedurende onze hele kleuterloopbaan. 
Er komen 4 vakken op de zak, eentje voor de peuterklas, 1e kleuter, 2e kleuter, 3e kleuter, ieder jaar maken we een andere tekening op de zak. Na al die jaren kan je een echte evolutie zien! In de lagere school wordt de knutselzak  een  turnzak.
§  De linnenzak met al de werkjes gaat meestal mee naar huis voor een vakantie, na de vakantie mag je de zak leeg teruggeven.

Heen en weerpost:
§  gebeurt nu via wekelijkse mail. geef je mailadres door aan de juf. Toch een dringende boodschap: in de boekentas vind je een ‘tasje’ met het kenteken van je kleuter, daarin kan je een briefje stoppen en dit rond de hals van je kleuter hangen zodat de juf dit kan lezen in de klas.
   BOODSCHAP = ketting aan, BOODSCHAP GELEZEN = ketting in de boekentas.
         Gelieve dit mini-tasje  steeds in de boekentas te laten zitten.
§  Blog K1 k1vbsborsbeke.blogspot.be
§  Email juf carine: carine.ponnet@hotmail.com
§  In noodgevallen kan u mij thuis bereiken op het nummer 053/629509Liedjes- en versjesboekje:
 • In dit boekje komen al onze liedjes en versjes, de juf zal het boekje regelmatig meegeven, zo kunnen jullie thuis samen zingen of voordragen.
 •  Gelieve het schriftje of mapje steeds terug mee te geven naar school.

Foto-fiche:
 • We stellen een fotofiche samen van je kleuter! We hebben een foto nodig van je kind als baby, als peuter, een foto van: mama, papa, oma, opa, broers, zussen, huisdieren…
 • De fotofiche is zeer belangrijk voor de kleuters, ze kijken er graag naar en vertellen er graag over.
 • Alle fotofiches worden in een fotomap gestoken en de map gaat mee naar de volgende kleuterklassen voor in de boekenhoek!
 • De fotomap kan gebruikt worden in thema’s als Moederdag, grootouders, de baby…
 • Indien jullie kleuter dit nog niet heeft, vraag ernaar en we maken er nog één

Meter- en peterschap:
 • Iedere peuter krijgt een meter- of peter toegewezen. Het komt er op neer dat een kind van de lagere school zich gaat ontfermen over zijn/haar peuter. Hij/zij kan helpen waar nodig, troost bieden op de speelplaats, jas helpen aandoen na het refterbezoek enz...

Nellie en Cezar gaan logeren 

§  Elke vrijdag gaan deze 2 lievelingen mee naar huis met een kleuter van de klas. In de logeerkoffer zitten Nellie en Cezar, enkele boekjes, een Nellie en Cezar t-shirt, ....en een dagboek.
§  In het dagboek mogen jullie iets neerpennen over de belevenissen van de 2 poppen tijdens dat weekend bij jullie thuis, op maandag leest de juf dit verslagje voor.Tik Tak in de klas
 • Zeker één keer in de week wordt er in onze klas Tik Tak 'gespeeld'. Net zoals op televisie maar dan in het echt! Echt iets voor de jongste kleuters.
 • Wat is dat nu eigenlijk?? dit is een soort van tafelpoppenspel gebaseerd op het vroegere Tv-programma  Met op de achtergrond echte TikTak muziek komen knuffel en andere thema-materialen tot leven. Het is een aaneenschakeling van verrassingen en speciale effecten waarbij het visuele telt en niet het verhaal.
 • Ik kan jullie vertellen .....de kleuters kijken er telkens naar uit!!
Start 2 cook:

§  Elke maand kokkerellen wij in K1. De juf zoekt enkele oma's, mama's, papa's,..... die met enkele kleuters samen iets klaarmaken. Wie zich geroepen voelt en hieraan wil meewerken gelieve de juf te contacteren. wij spreken dan een datum af die past voor enkele vrijwilligers zodat we in kleine groepjes kunnen 'koken'. vorig jaar maakten wij spaghetti, appelmoes, cake, soep,....de kleuters vinden dit heel leuk en krijgen de gelegenheid om in een klein groepje iets klaar te maken.Site school en blog:
 • Op de schoolsite vind je een link naar de blog van peuterklas en K1.
 • Regelmatig komen er foto’s van ons klasgebeuren online.


Schoolrekeningen:
 • De school dringt aan om met een domiciliëring te werken.
 • De formulieren worden nog meegegeven.


Oudercontact:
 • Er is een oudercontact voorzien in halfweg november en eind juni.  Heeft u een vraag of probleem, wacht niet tot het eerste oudercontact, maar spreek de juf aan op school!


Buiteling: naschoolse opvang


Oudercomité/ schilmama’s:
 • Wees welkom in het oudercomité van Borsbeke! Spreek de juf gerust aan indien u interesse hebt!
Wie op woensdagmorgen graag een handje komt helpen; we verwelkomen graag nog enkele mama’s die het fruit willen komen schillen. Op deze foto zie je  onze jaarlijkse frietjesbak(gratis) voor alle kinderen.

Spaaractie:
 • Jullie kunnen ons helpen om knutselmateriaal te sparen: hiervoor worden jullie op de hoogte gebracht via mail
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
We maken er samen een fijn jaar van!!!!
Juf Carine