zaterdag 29 augustus 2015

De 10 geboden van een kleuterjuf
Bovenal bemin het kind
Wees steeds soepel en welgezind
Laat het kind voldoende exploreren,
Knoeien en morsen om te leren.
Verwoord zijn gevoelens en gedachten
Koester het woord ‘wachten’
Schematiseer, structureer en herhaal
Spreek tot ieder kind duidelijke taal
Elke kleuter is uniek
Als hij niet actief is, is hij ziek.